دوره دو روزه آمادگی مدیریت استراتژیک پیشرفته آمادگی کنکور دکتری بازرگانی ، آینده پژوهی و رسانه
با تدریس دکتر هرندی
پنجشنبه این هفته(۱۳دی ماه)
ساعت ۸صبح
در محل دانشکده فیزیک دانشگاه تهران ساختمان خیام تشکیل میگردد
کسب اطلاعات و تکمیل ثبت نام
02188967020

09331412121