مجتمع آموزشی کوثر  به عنوان یکی از معتبر ترین مراکز امادگی کنکور دکتری و کارشناسی ارشد  با بهره گیری از بهترین اساتید کشور فضای مناسبیست جهت استفاده دانشجویان اقشار مختلف سراسر کشور، تا بتوانند در یک محیط دانشگاهی با هزینه ای مناسب از مطمعن ترین امکانات آموزشی استفاده نمایند. تعداد رتبه های برتر و قبولی های این مرکز در سال های متمادی نشان دهنده کیفیت این خدمات و و تحقق اهداف این مرکز می باشد.

اهداف مجموعه

– ایجاد عدالت اجتماعی برای دانشجویان سراسر کشور از دانشگاه های مختلف جهت ارتقای علمی

-ایجاد شرایط مناسب جهت راهیابی دانشجویان به دانشگاه های برتر

-استفاده از بهترین اساتید در محیط دانشگاهی و تجربه بودن با دانشجویان از دانشگاه های سراسر کشور